Executive Committee

President President
Dr. H Ravindranath Rai

 
Secretary Secretary
Dr. Siddharth Shetty

 Treasurer Treasurer
Dr. Santhosh Babu 

Presiden Elect
Dr Jacob Chacko

 

 

Ex – Officio Member
Dr B Jagannath Kamath

Dr Janardhana AithalaCommittee Members

Dr. Mahabala Rai
Dr Lawrence J Mathias
Dr Surendra Kamath
Dr Ajith Kumar
Dr. Vivian D Almeida
Dr. Sridhar Shetty
Dr Salauddin Arif K
Dr.Anil Bhat
Dr Sathya Sundar Rao
Dr. Dinesh Kumar Shetty
Dr Umesh Prabhu
Dr Abhishek Shetty
Dr Harsharaj K
Dr Ishwara Keerthi C
Dr Yogesh
Dr Dheeraj Kumar